ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

 

δημος
Ο Δήμος Ηρακλεωτών αποτελεί έναν από τους οκτώ Δήμους του Νομού Γρεβενών και προέκυψε από την συνένωση οκτώ κοινοτήτων στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Σχέδιο «Ι. Καποδίστριας» ). Έδρα του Δήμου είναι ο Άγιος Γεώργιος και τα υπόλοιπα Δημοτικά διαμερίσματα είναι η Κιβωτός, η Μηλιά, ο Ταξιάρχης, το Πολύδενδρο, η Κοκκινιά, το Κληματάκι και τα Αηδόνια.

Χωροθετείται στο Βόρειο τμήμα του Νομού, καταλαμβάνοντας έκταση 136.631 στρεμμάτων ( το 6% της έκτασης του ). Ο Πληθυσμός του Δήμου ήταν κατά την απογραφή του 2001 3.080 κάτοικοι ( το 8,12% του Νομού ). Στο τομέα της απασχόλησης, το 49% του ενεργά οικονομικού πληθυσμού απασχολείται στον πρωτογενή τομέα, το 14% στον δευτερογενή, το 24% στον Τριτογενή, το 2% δεν εντάσσεται σε κάποια κατηγορία και το 11% είναι άνεργοι.

Ο κύριος μοχλός της οικονομικής δραστηριότητας είναι ο αγροτικός τομέας, ο οποίος συμμετέχει στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος του Δήμου με ποσοστό περίπου 50%. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι 72.000 στρέμματα, από τις οποίες αρδεύονται 16.500 ( 22,9% ).Το σχετικά υψηλό ποσοστό των αρδευόμενων εκτάσεων, κατάφερε να κρατήσει τους νέους στην περιοχή, παρ' ότι στο παρελθόν, όπως βέβαια και ολόκληρος ο Νομός, γνώρισε έντονη εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση. Παρατηρείται μια συγκέντρωση των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων σε τρία κυρίως δημοτικά διαμερίσματα , γεγονός που φανερώνει την ύπαρξη σημαντικών εσωτερικών ανισοτήτων, στα πλαίσια της νέας χωρικής ενότητας.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής είναι το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα που διαθέτει καθώς και ο παραδοσιακός αγροτικός χώρος, που στη σύγχρονη εποχή, σηματοδοτούν ένα νέο πλαίσιο αντιλήψεων για την ποιότητα ζωής.

Σημαντικά μεταβυζαντινά θρησκευτικά μνημεία, παραδοσιακά πέτρινα γεφύρια, ακόμα και μοναδικά παλαιοντολογικά ευρήματα αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών. Εξέχουσα θέση ανάμεσα τους κατέχουν η Ι. Μ. Παμμεγίστων Ταξιαρχών ( 1768 ) και η εκκλησία του Αγ. Δημητρίου ( 1610 ) στον Ταξιάρχη, η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων ( 1836 ) στον Άγιο Γεώργιο, το περίφημο πέτρινο τοξωτό γεφύρι της Πραμόριτσας στο Κληματάκι. Στο Δημοτικό διαμέρισμα της Μηλιάς, οι ανασκαφές αποκάλυψαν απολιθωμένα οστά ελέφαντα του είδους του στεγόδοντα ( Stegodon ), που συμβαίνει για πρώτη φορά ( για το είδος αυτό) στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο.

Σχεδόν σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, δραστήριοι πολιτιστικοί σύλλογοι πασχίζουν για την αναβίωση των παραδοσιακών τοπικών εθίμων, στοχεύοντας στην διατήρηση και ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Το νέο τοπίο που δημιούργησε η πρόσφατη αναδιάρθρωση τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα έργα που έγιναν και γίνονται ( πλατείες, αποχετεύσεις, φράγματα ) αλλά και εθνικής κλίμακας έργα ( Εγνατία οδός ), προσδίδουν νέες προοπτικές και δυναμική στην ανάπτυξη της περιοχής.

Οι κάτοικοι του Δήμου, μαζί με τους τοπικούς παράγοντες, είναι έτοιμοι να αδράξουν τις ευκαιρίες αυτές, με βασικό στόχο την πληθυσμιακή ανάκαμψη της περιοχής και με άξονα δύο κύριες αναπτυξιακές κατευθύνσεις :

> Την ενίσχυση της Αγροτικής οικονομίας του Δήμου, με την εξασφάλιση
των κατάλληλων αγροτικών υποδομών και την προώθηση των τοπικών
παραδοσιακών προϊόντων.
> Την ανάδειξη εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης της περιοχής, όπως είναι
η αξιοποίηση των δυνατοτήτων θεματικού τουρισμού που παρουσιάζει ο
Δήμος, με κύριο στόχο να καταστεί ο δεύτερος τουριστικός πόλος του
Νομού, παράλληλα και συμπληρωματικά με τον Ορεινό όγκο.

Στον τομέα αυτό, εκτός από την καλύτερη ανάδειξη των ιστορικών μνημείων, καθοριστικό ρόλο θα παίξει η αξιοποίηση των Ιαματικών πηγών της Κιβωτού, έργο περιφερειακού επιπέδου που η υλοποίηση του ήδη δρομολογήθηκε.

Ο Δήμος, οι κάτοικοι του και οι τοπικοί παράγοντες, είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής μας, με δύναμη, αισιοδοξία και πίστη για το μέλλον του τόπου.